Do pobrania

Dokumentacja

Dokumentacja

l

Karta zgłoszeniowa

i

Statut przedszkola

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Program wychowania przedszkolnego

Standardy Ochrony Małoletnich

Procedury bezpieczeństwa

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin organizacji wycieczek

Pozostałe dokumenty

COVID-19 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

l

COVID-19 Oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych

Deklaracja rodzica

~

Procedura bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19

~

Procedura bezpieczeństwa dot. COVID-19 - załącznik

e

Procedura pierwszeństwa przyjęć - załącznik

Skip to content